Amazon DocumentDB Developer Guide

语言:英文 评分: 4.0
最后更新: Document History  -  2021-01-26 19:33:24
Amazon DocumentDB Developer Guide
  • 来源:Amazon  |  整理:进击的皇虫
  • DocumentDBMongoDB
  • Amazon DocumentDB(与 MongoDB 兼容) 是一项快速、可靠且完全托管的数据库服务。Amazon DocumentDB 让用户能够在云中轻松设置、操作和扩展 MongoDB 兼容的数据库。借助 Amazon DocumentDB,您可以运行相同的应用程序代码,并使用与 MongoDB 相同的驱动程序和工具。
  • 码上学习 加入收藏