Amazon DocumentDB Developer Guide

Amazon DocumentDB Developer Guide
  • 文档标签
  • 文档概述
    Amazon DocumentDB(与 MongoDB 兼容) 是一项快速、可靠且完全托管的数据库服务。Amazon DocumentDB 让用户能够在云中轻松设置、操作和扩展 MongoDB 兼容的数据库。借助 Amazon DocumentDB,您可以运行相同的应用程序代码,并使用与 MongoDB 相同的驱动程序和工具。