Container 布局容器

用于布局的容器组件,方便快速搭建页面的基本结构:

<el-container>:外层容器。当子元素中包含 <el-header><el-footer> 时,全部子元素会垂直上下排列,否则会水平左右排列。

<el-header>:顶栏容器。

<el-aside>:侧边栏容器。

<el-main>:主要区域容器。

<el-footer>:底栏容器。

以上组件采用了 flex 布局,使用前请确定目标浏览器是否兼容。此外,<el-container> 的子元素只能是后四者,后四者的父元素也只能是 <el-container>

常见页面布局

Container 布局容器 - 图1

 1. <el-container>
 2. <el-header>Header</el-header>
 3. <el-main>Main</el-main>
 4. </el-container>
 5. <el-container>
 6. <el-header>Header</el-header>
 7. <el-main>Main</el-main>
 8. <el-footer>Footer</el-footer>
 9. </el-container>
 10. <el-container>
 11. <el-asidewidth="200px">Aside</el-aside>
 12. <el-main>Main</el-main>
 13. </el-container>
 14. <el-container>
 15. <el-header>Header</el-header>
 16. <el-container>
 17. <el-asidewidth="200px">Aside</el-aside>
 18. <el-main>Main</el-main>
 19. </el-container>
 20. </el-container>
 21. <el-container>
 22. <el-header>Header</el-header>
 23. <el-container>
 24. <el-asidewidth="200px">Aside</el-aside>
 25. <el-container>
 26. <el-main>Main</el-main>
 27. <el-footer>Footer</el-footer>
 28. </el-container>
 29. </el-container>
 30. </el-container>
 31. <el-container>
 32. <el-asidewidth="200px">Aside</el-aside>
 33. <el-container>
 34. <el-header>Header</el-header>
 35. <el-main>Main</el-main>
 36. </el-container>
 37. </el-container>
 38. <el-container>
 39. <el-asidewidth="200px">Aside</el-aside>
 40. <el-container>
 41. <el-header>Header</el-header>
 42. <el-main>Main</el-main>
 43. <el-footer>Footer</el-footer>
 44. </el-container>
 45. </el-container>
 46. <style>
 47. .el-header,.el-footer {
 48. background-color:#B3C0D1;
 49. color:#333;
 50. text-align: center;
 51. line-height:60px;
 52. }
 53. .el-aside {
 54. background-color:#D3DCE6;
 55. color:#333;
 56. text-align: center;
 57. line-height:200px;
 58. }
 59. .el-main {
 60. background-color:#E9EEF3;
 61. color:#333;
 62. text-align: center;
 63. line-height:160px;
 64. }
 65. body >.el-container {
 66. margin-bottom:40px;
 67. }
 68. .el-container:nth-child(5).el-aside,
 69. .el-container:nth-child(6).el-aside {
 70. line-height:260px;
 71. }
 72. .el-container:nth-child(7).el-aside {
 73. line-height:320px;
 74. }
 75. </style>

实例

Container 布局容器 - 图2

 1. <el-containerstyle="height:500px; border:1px solid #eee">
 2. <el-asidewidth="200px"style="background-color: rgb(238,241,246)">
 3. <el-menu :default-openeds="['1', '3']">
 4. <el-submenuindex="1">
 5. <templateslot="title"><iclass="el-icon-message"></i>导航一</template>
 6. <el-menu-item-group>
 7. <templateslot="title">分组一</template>
 8. <el-menu-itemindex="1-1">选项1</el-menu-item>
 9. <el-menu-itemindex="1-2">选项2</el-menu-item>
 10. </el-menu-item-group>
 11. <el-menu-item-grouptitle="分组2">
 12. <el-menu-itemindex="1-3">选项3</el-menu-item>
 13. </el-menu-item-group>
 14. <el-submenuindex="1-4">
 15. <templateslot="title">选项4</template>
 16. <el-menu-itemindex="1-4-1">选项4-1</el-menu-item>
 17. </el-submenu>
 18. </el-submenu>
 19. <el-submenuindex="2">
 20. <templateslot="title"><iclass="el-icon-menu"></i>导航二</template>
 21. <el-menu-item-group>
 22. <templateslot="title">分组一</template>
 23. <el-menu-itemindex="2-1">选项1</el-menu-item>
 24. <el-menu-itemindex="2-2">选项2</el-menu-item>
 25. </el-menu-item-group>
 26. <el-menu-item-grouptitle="分组2">
 27. <el-menu-itemindex="2-3">选项3</el-menu-item>
 28. </el-menu-item-group>
 29. <el-submenuindex="2-4">
 30. <templateslot="title">选项4</template>
 31. <el-menu-itemindex="2-4-1">选项4-1</el-menu-item>
 32. </el-submenu>
 33. </el-submenu>
 34. <el-submenuindex="3">
 35. <templateslot="title"><iclass="el-icon-setting"></i>导航三</template>
 36. <el-menu-item-group>
 37. <templateslot="title">分组一</template>
 38. <el-menu-itemindex="3-1">选项1</el-menu-item>
 39. <el-menu-itemindex="3-2">选项2</el-menu-item>
 40. </el-menu-item-group>
 41. <el-menu-item-grouptitle="分组2">
 42. <el-menu-itemindex="3-3">选项3</el-menu-item>
 43. </el-menu-item-group>
 44. <el-submenuindex="3-4">
 45. <templateslot="title">选项4</template>
 46. <el-menu-itemindex="3-4-1">选项4-1</el-menu-item>
 47. </el-submenu>
 48. </el-submenu>
 49. </el-menu>
 50. </el-aside>
 51. <el-container>
 52. <el-headerstyle="text-align: right; font-size:12px">
 53. <el-dropdown>
 54. <iclass="el-icon-setting"style="margin-right:15px"></i>
 55. <el-dropdown-menuslot="dropdown">
 56. <el-dropdown-item>查看</el-dropdown-item>
 57. <el-dropdown-item>新增</el-dropdown-item>
 58. <el-dropdown-item>删除</el-dropdown-item>
 59. </el-dropdown-menu>
 60. </el-dropdown>
 61. <span>王小虎</span>
 62. </el-header>
 63. <el-main>
 64. <el-table :data="tableData">
 65. <el-table-columnprop="date"label="日期"width="140">
 66. </el-table-column>
 67. <el-table-columnprop="name"label="姓名"width="120">
 68. </el-table-column>
 69. <el-table-columnprop="address"label="地址">
 70. </el-table-column>
 71. </el-table>
 72. </el-main>
 73. </el-container>
 74. </el-container>
 75. <style>
 76. .el-header {
 77. background-color:#B3C0D1;
 78. color:#333;
 79. line-height:60px;
 80. }
 81. .el-aside {
 82. color:#333;
 83. }
 84. </style>
 85. <script>
 86. exportdefault{
 87. data(){
 88. const item ={
 89. date:'2016-05-02',
 90. name:'王小虎',
 91. address:'上海市普陀区金沙江路 1518 弄'
 92. };
 93. return{
 94. tableData:Array(20).fill(item)
 95. }
 96. }
 97. };
 98. </script>

Container Attributes

参数说明类型可选值默认值
direction子元素的排列方向stringhorizontal / vertical子元素中有 el-headerel-footer 时为 vertical,否则为 horizontal

Header Attributes

参数说明类型可选值默认值
height顶栏高度string60px

Aside Attributes

参数说明类型可选值默认值
width侧边栏宽度string300px
参数说明类型可选值默认值
height底栏高度string60px